Category FAQ
WAPRO Mobile, Android

Aktualizacja

MB01-003-01

Kolejność aktualizacji należy wykonać w poszczególnych etapach:

1. Replikacja urządzeń mobilnych.
2. Zatrzymanie usługi synchronizacji Android SQLite.
3. Zatrzymanie usługi integracji w Konfiguratorze integracji. Konfigurator zaproponuje Zatrzymanie i przygotowanie do aktualizacji, w ramach tej czynność przeprowadzi wysłanie i odbieranie danych oraz rozłączenie baz.

MB01-003-02

Wszystkie dokumenty na urządzeniach przenośnych i w Konsoli zarządzającej powinny otrzymać status poprawnej wysyłki. Oznaczone czyli poprawnie zapisane w WAPRO Mag. Dokumenty ze statusem oczekującym należy zaktualizować przez ręczną wysyłę i odbiór danych między bazami, za pomocą funkcji z menu Aplikacja > Ustawienia integracji > Wyślij / Pobierz
4. Wykonanie archiwum baz WAPRO Mag oraz WAPRO Mobile Konsola zarządzająca.
5. Odinstalowanie wszystkich komponentów mobilnych lub aktualizacja za pomocą instalatora. Wersja dla systemu Android, domyślnie aktualizuje się automatycznie – można tę opcję odznaczyć w aplikacji Play Google na urządzeniu mobilnym oraz decydować samodzielnie o momencie aktualizacji.
Aplikacje mobilne posiadają możliwość zapisania konfiguracji.
6. Instalacja nowej wersji aplikacji.
7. Aktualizacja bazy Konsoli zarządzającej do nowej wersji.
8. Uruchomienie usługi synchronizacji Android SQLite.
9. Uruchomienie usługi integracji w Konfiguratorze integracji oraz odtworzenie ustawień konfiguracyjnych.
10. Replikacja danych na urządzenia mobilne (może być konieczne ponownie wprowadzenie danych konfiguracyjnych na urządzeniu – możliwe jest przywrócenie wcześniej zapisanej konfiguracji).