Category Szkolenia

Szkolenie WAPRO
kaper (przejście z DOS)

Zdalne / Księga podatkowa

Dlaczego warto?

Doświadczeni
trenerzy

Szkolenia zdalne stanowią odwzorowanie będących od wielu lat w ofercie WAPRO ERP szkoleń stacjonarnych i prowadzone są przez tych samych doświadczonych szkoleniowców.

Dostęp do wiedzy
z dowolnego miejsca

Forma zdalna pozwala na dostęp do wiedzy przekazywanej na szkoleniu bez konieczności  tracenia czasu na dojazd i ponoszenia kosztów przejazdu i zakwaterowania.

Sesje pytań
i odpowiedzi

Szkolenia mają formę wykładów połączonych z sesjami pytań i odpowiedzi. Liczba miejsc w każdej z grup jest ograniczona dla zapewnienia wysokiej dostępności szkoleniowca podczas sesji pytań i odpowiedzi.

Cel i zakres

Szkolenie zdalne ułatwiające przejście z wersje DOS na WIN programu do prowadzenia księgowości małej firmy wapro kaper jest jednodniowe i trwa 4 godzin.

W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z poniższymi zagadnieniami.

Program szkolenia

  • 1 Przygotowanie danych do konwersji danych z WF-KaPeR DOS.
  • 2 Konfiguracja konwertera oraz konwersja danych.
  • 3 Konfiguracja danych w programie WAPRO Kaper po konwersji.
  • 4 Księgowanie w programie WAPRO Kaper i omówienie podstawowych różnic z programem dla DOS.
  • 5 Obsługa e-deklaracji.
  • 6 Zamknięcie miesiąca w wersji Windows.
  • 7 Podsumowanie, zakończenie, dyskusja