W wersji 8.00.0 WAPRO Mag pojawiła się nowa funkcjonalność pt. Zarządzanie rezerwacjami pozycji. Funkcja jest dostępna na liście operacji dodatkowych dla pozycjach zamówienia "od odbiorcy". W dużym uproszczeniu funkcja polega na tym, że pozwala przenosić rezerwacje wybranego towaru pomiędzy zamówieniami, bez konieczności zamykania bieżącego zamówienia.

Poniżej przedstawiono to na przykładzie.

Scenariusz

W poniższym scenariuszu zakładamy sytuację, kiedy na towar o nazwie Laptop, dwóch kontrahentów złożyło zamówienie:

  • K1: Zamawia 10 szt.
  • K2. Zamawia 20 szt.

Obydwa zamówienia składane są w trybie rezerwacji automatycznej, co oznacza, że program po wprowadzeniu towaru na stan w pierwszej kolejności rezerwuje towar pod te zamówienia.

Ilość potrzebna do zrealizowania obydwu zamówień to 30 szt., niestety nasz dostawca dostarcza nam towar tylko w ilości 20 szt. - i taką fakturę zakupu rejestrujemy w systemie.

Zgodnie z kolejnością powstawania zamówień system zarezerwował nam 10 szt. dla K1 oraz 10 szt. dla K2.

 

Okazuje się jednak, że potrzebujemy w pierwszej kolejności zrealizować zamówienie dla K2, ale brakuje nam 10 szt. ponieważ system zarezerwował to do zamówienia dla kontrahenta K2. Korzystając z nowej funkcjonalności możemy łatwo przesunąć rezerwację pomiędzy zamówieniami. W tym celu wchodzimy w edycję zamówienia dla K1. a następnie na pozycji, której rezerwacja dotyczy (Laptop) wybieramy menu operacji dodatkowych i "Zarządzanie rezerwacjami pozycji (Ctrl+Alt+R)".

Pojawi się okno przenoszenia rezerwacji. Pozwala ono przenieść rezerwacje w 2 kierunkach:

  • Przenoszenie rezerwacji Z wybranej pozycji - oznacza, że pozycja podświetlona uwolni swoją rezerwację na rzecz innego zamówienia
  • Przenoszenie rezerwacji Na wybraną pozycję - oznacza, że pozycja z innego zamówienia odda towar dla podświetlonej pozycji

Dzięki temu możemy zarządzać rezerwacjami albo od strony zamówienia, które ma oddać rezerwację lub od tego , na które chcemy ją przenieść. Uruchomione okno od razu pokazuje tylko zamówienia, które zawierają określoną pozycję i pozwalają na przeniesienie na lub z niego rezerwacji.

Kolejnym etapem jest wpisanie w kolumnę DO PRZENIESIENIA ilość jaką chcemy przenieść pomiędzy dokumentami. Jeśli system nie będzie w stanie przenieść wybranej ilości poinformuje użytkownika stosownym komunikatem. Jeśli rezerwacja będzie możliwa do przeniesienia po wpisaniu ilości pozycja zmieni kolor na zielony.

Aby finalnie przenieść pozycje należy wybrać przycisk PRZENIEŚ REZERWACJE (F10).

Po przeniesieniu rezerwacji pozycja "przenieś Z..." zostanie wyszarzona jeśli kierunek był z bieżącego zamówienia na inne oraz zmieni się wartość w sekcji Zarezerwowano, na obrazku widoczne na czerwono.

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi funkcjami wersji 8.00.0 WAPRO Mag .

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: