Category Menedżer Radzi

Dowiedz się jak wykonać ankietę w WAPRO Mobile na urządzeniu z systemem Windows.

Podobnie jak w systemie Android, ankiety dostępne są w dwóch miejscach - przypisane do pracownika możemy wywołać z menu System -> Ankiety użytkownika.

Ankiety przypisane do kontrahenta wykonujemy z karty kontrahenta dostępnej podczas wizyty.

Lista ankiet zawiera informację o nazwie, statusie wykonania oraz okresie obowiązywania.

Podczas edycji ankiety, wyboru lub zaznaczenia odpowiedzi dokonujemy klawiszem spacji lub kliknięciem myszką. Odpowiedzi opisowe dodajemy w polach oznaczonych symbolem tekstu „T”. Rozpoczęcie opisu wymaga oznaczenia pola tekstowego, najlepiej użyć w tym celu tabulatora. Edycję pola opisowego można zakończyć klawiszem ENTER lub przyciskiem OK, co jest równoznaczne z zatwierdzeniem wprowadzonego tekstu.

Gotową ankietę zapisujemy. Podczas najbliższej replikacji trafi ona do Konsoli zarządzającej.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: