Category Menedżer Radzi

W przypadku gdy w programie WAPRO Gang w wersji 8.51.2 podczas naliczania listy płac dla pracownika pojawia się okno z komunikatem "Konwersja wartości obiektu varchar…. {CALL GANG_Zwroc_skladki_PPK …} oraz nalicza się na liście płac zwrot składek PPK mimo iż nie powinien, należy wgrać poprawkę do programu WAPRO Gang 8.51.2. W tym celu, w pierwszej kolejności pobieramy na swój komputer plik „Zwroc skladki PPK.xml”.

Plik pobieramy ze strony: https://wapro24bis.assecobs.pl/plikownia/WAPRO%20Gang/8.51.2/ poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na nazwie pliku „Zwroc skladki PPK.xml” i wybraniu „Zapisz element docelowy jako” lub „Zapisz link jako”, w zależności od przeglądarki internetowej.

Następnie w celu wgrania poprawki, do programu WAPRO Gang:
- logujemy się na użytkownika z uprawnieniami administratora programu WAPRO Gang,
- na zakładce „Konfiguracja” zaznaczamy opcję „Administrator”,
- na zakładce „Administrator” wybieramy „Funkcje”,
- podświetlamy funkcję „Zwroc skladki PPK”,
- na funkcji „Zwroc skladki PPK” klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy „Importuj funkcję”,
- wskazujemy plik „Zwroc skladki PPK.xml”,
- po zaimportowaniu i nadpisaniu funkcji „Zwroc skladki PPK”, proszę ponownie kliknąć na funkcji „Zwroc skladki PPK” prawym przyciskiem myszy i proszę wybrać „Kompilacja”.