Category Menedżer Radzi

Nowelizacja Kodeksu Pracy z 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. poz.1220 z 21 sierpnia 2015 r.) wprowadziła szereg zmian dotyczących umów terminowych, w szczególności – zrównała okres wypowiedzenia umów na czas określony z umowami na czas nieokreślony.

Wprowadziła też przepisy przejściowe dla tych umów (art.14 nowelizacji KP), w świetle których:

• w przypadku starych umów na czas określony zawartych przed dn.22.02.2016 r. , trwających do 6-mcy lub dłużej i trwających nadal po wejściu w życie nowych przepisów, ale dla których nie przewidziano możliwości wcześniejszego rozwiązania za 2-tygodniowym wypowiedzeniem, nic się nie zmienia, obowiązują stare zasady (art.14 pkt 2 ustawy z dn. 25 czerwca 2015 r. nowelizującej KP).
• Natomiast, dla tych, dla których przewidziano tą możliwość – obowiązują nowe przepisy (art.14 pkt 3 nowelizacji KP).

A zatem drukując teraz takie „Umowy” lub „Informacje dla pracownika” do nich, należy zaznaczyć opcję wcześniejszego rozwiązania (jeśli tak było pierwotnie). Informacja o możliwości wcześniejszego rozwiązania nie była bowiem nigdzie rejestrowana w systemie.

Dla nowych umów na czas określony zawartych w dniu wejścia nowych przepisów lub później, pytanie o warunki rozwiązania już się nie pojawia.

Dla wydruku ”Informacji dla pracownika” parametr konfiguracyjny firmy z kategorii „Ogólne” – „Wydruk globalny informacji dla prac. ” , powinien być ustawiony na TAK. Właściwe okresy wypowiedzenia drukowane są automatycznie.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: