API Allegro umożliwia różne metody weryfikacji kosztów wystawienia aukcji. System WAPRO Aukcje udostępnia 2 metody udostępnione z API.

Ogólnie proces ten możemy podzielić na sprawdzanie kosztów wystawienia przed samym wystawieniem oraz po wystawieniu aukcji i uwzględnianiu kosztów np. prowizyjnych. Sprawdzenie przed wystawieniem Aby sprawdzić koszty związane z wystawieniem należy dodać aukcję tak jak powinna znaleźć się na Allegro a następnie po jej zapisaniu uruchomić z menu wstążki operację Sprawdź koszty wystawienia, po zakończeniu weryfikacji pojawi się komunikat, informujący o tym jaki będzie koszt np.

Może się zdarzyć, że zamiast komunikatu z kosztem pojawi się dodatkowe ostrzeżenie np.

Funkcja sprawdzania kosztów, realizuje w API Allegro 2 rzeczy, po pierwsze i w pierwszej kolejności weryfikuje poprawność aukcji czyli czy dane jakie uzupełnił użytkownik w aukcji są prawidłowe. W tym przypadku zostało zaznaczone, że można płacić przelewem ale format numeru bankowego jest błędny.
Po drugie dopiero jeśli walidacja aukcji będzie poprawna, rozpocznie się obliczanie kosztów zaprezentowane na pierwszym komunikacie. Sprawdzanie po wystawieniu Jeśli aukcja już trwa to można sprawdzić koszty związane z wystawieniem oraz dodatkowymi prowizjami czy kosztami wynikającymi z edycji danej aukcji. Można to zrobić po podświetleniu aukcji i wybraniu na liście szczegółów Koszty aukcji opcji Pobierz aktualne koszty.

Należy pamiętać, że koszty te zmienne są w czasie i uzależnione są także od sprzedaży danego towaru, system nie sprawdza automatycznie wszystkich aukcji i ich kosztów, ponieważ w większości przypadków nie jest to niezbędne a czasochłonne.
Po rozwinięciu danej kategorii (początkowe, lub prowizje) widać szczegółowe koszty w danej kategorii.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: