Czy wiesz, że 25 grudnia 2014 roku w życie w chodzi nowa ustawa o prawach konsumenckich, która ma znaczący wpływ na informacje jakie zawarte są w sklepie internetowym?
Sprawdź czy już dostosowałeś sklep do nowych wymogów.

W niniejszym artykule zaprezentowano najważniejsze zmiany jakie wprowadza nowa ustawa i co warto zmienić w Twoim sklepie internetowym WAPRO B2C.

Ustawa wprowadza szereg istotnych zmian, które wymagają od właściciela sklepu internetowego dostosowanie treści i procesów zakupowych jakie prezentowane są klientom platformy handlu internetowego.

User-Information

Ustawa nakłada nowe obowiązki informacyjne o:

 • Głównych cechach świadczenia oraz przedmiotu świadczenia a także porozumiewania się z konsumentem
 • Danych rejestrowych i kontaktowych (organ rejestrujący oraz nr w rejestrze, dokładnym adresie a także kontakcie)
 • Dokładnych wszystkich kosztach związanych z nabyciem (w tym dodatkowe podatki, koszty transportu, koszty pakowania na prezent itp.). W przypadku braku możliwości podania dokładnej kwoty, należy umieścić informację w jaki sposób opłaty te zostaną naliczone
 • Terminach realizacji świadczenia oraz dokładnej procedurze reklamacji (w tym adres reklamacji)
 • Zawarciu informacji o prawie odstąpienia od umowy
 • Czasie trwania umowy
 • Kosztach porozumiewania się (cena za połączenie z infolinią, nie powinna być wyższa niż koszt standardowego połączenia lokalnego)

Część informacji może być umieszczana na karcie produktu, część na dodatkowych wstawkach lub podstronach. Ogólnie informacje powinny być dostępne i łatwo widoczne dla konsumenta. Ważne jest, że informacje te powinny być zawarte najpóźniej przed momentem złożenia zamówienia przez konsumenta. W związku z powyższym można rozważyć zawarcie tych informacji w regulaminie sklepu a następnie uzależnić możliwość składania zamówienia od akceptacji regulaminu.

Task-02

Istotne jest także, że po wejściu w życie nowej ustawy sprzedawca nie ma prawa automatycznie zaznaczać pól wyboru. Do takich pól zaliczamy między innymi:

 • domyślna akceptacja regulaminu
 • domyślna akceptacja zapisania się do newslettera
Parcel

Kolejnym bardzo ważnym elementem w informowaniu konsumenta jest najpóźniej na początku składania zamówienia zawarta informacja na temat ograniczeń w dostarczaniu towaru oraz o akceptowanych formach płatności. Zalecane jest także umieszczenie tych informacji w regulaminie lub na dedykowanej podstronie sklepu.

Donate-

Pozytywną zmianą dla firm prowadzących e-handel jest koniec obowiązku oferowania przesyłki pobraniowej, dzięki temu zadbano o bezpieczeństwo interesów sprzedawców.

Date

Wraz z nową ustawą wydłużony zostaje czas dla konsumenta na odstąpienie od umowy z 10 dni do 14 dni. Należy pamiętać, że w przypadku umowy, która dotyczy rzeczy ruchomych termin liczony jest od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta dla pozostałych umów od dnia zawarcia umowy.

Istotny jednak jest fakt, że w przypadku kiedy konsument nie został poinformowany przez sprzedawcę o prawie do odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia wydłuża się do 12 miesięcy licząc od zakończenia standardowych 14 dni.

Calendar-DateTermin ten jednak może ulec zmianie w przypadku kiedy konsument zostanie poinformowany o tym przez sprzedawcę

Conference-Call-02 Ustawa nie narzuca w jaki sposób konsument powinien poinformować sprzedawcę o chęci rozwiązania umowy

Cash Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić konsumentowi wszystkie koszty (w tym koszty przesyłki do konsumenta z zastrzeżeniem zasady najtańszego sposoby dostarczenia

Load-ManKonsument zwraca sprzedawcy towar na swój koszt lub przekazuje ją osobie upoważnionej przez sprzedawcę

Shopping-Basket-Add

Kolejną istotną informacją jaka powinna znaleźć się w sklepie to treść informująca, że złożenie zamówienia wiąże się z dokonaniem zapłaty. Sugerowaną formą może być zmiana nazwa przycisku akceptującego zamówienie do postaci:

ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY

Payments

Bardzo ważne jest aby podsumowanie zamówienia zawierało wszystkie koszty pozycji oraz dostawy.

Guard

Brak dostosowania się do przepisów może skutkować dla sprzedawcy szeregiem kar i sankcji jakie nowa ustawa przewiduje. W śród nich są:

 • Brak obowiązku ponoszenia dodatkowych kosztów przez nabywcę w przypadku nierzetelnego poinformowania go przez sprzedawcę
 • Przedłużeniu czasu do 12 miesięcy w przypadku nie poinformowaniu o czasie odstąpienia od umowy
 • Możliwości nałożenia grzywny na sprzedawcę (od 20 zł do 5000zł) wg art. 139b kodeksu wykroczeń

Zachęcamy Państwa z dokładnym samodzielnym zapoznaniem się z treścią ustawy dostępnej w Internetowym Systemie Aktów Prawnych

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: