Niedawno uruchomiliśmy dwie nowe usługi dla nowocześnie zarządzanych firm, korzystających z oprogramowania Asseco WAPRO. Adresatami usług są zarówno klienci biur rachunkowych jak i biura księgowe uczestniczące w Programie Partnerskim dla Biur Rachunkowych WAPRO ERP.

 • Automatyczne wysyłanie danych do biur rachunkowych , w przypadku programu WAPRO Mag również e-Dokumentów stanowiących załączniki do eksportowanych dokumentów;
 • Portal informacyjny dla klienta biura, udostępniający poprzez przeglądarkę internetową, w postaci zestawień i raportów przetworzone dane finansowe firmy bezpośrednio z programu finansowo – księgowego. Dodatkowo portal wyświetla podstawowe informacje o naliczonych podatkach, zaliczkach na podatki oraz umożliwia pobranie z biura naliczonych deklaracji podatkowych (pdf). Większość zestawień można analizować w postaci zestawień tabelarycznych oraz wykresów;

Jedynym warunkiem korzystania z wyżej wymienionych usług oprócz oczywiście dostępu do Internetu jest korzystanie z usług biura uczestniczącego w programie partnerskim, które uruchomi „Biuro Rachunkowe online” oraz „Biuro Rachunkowe Online – Portal informacyjny” a także posiadanie aktualnej wersji programów, z którego dane będą wysyłane do biura rachunkowego. Ze względu na to, że nie wszyscy użytkownicy naszych systemów znają Program Partnerski dla Biur Rachunkowych WAPRO ERP, poniżej kilka słów wyjaśnienia.

Program partnerski został uruchomiony dla biur rachunkowych korzystających z naszego oprogramowania finansowo – księgowego, w celu ułatwienia kojarzenia biur z użytkownikami systemów zarządzania sprzedażą WAPRO ERP. Każdy uczestnik programu partnerskiego (biuro) powinien posiadać aktualną wersji oprogramowania finansowo – księgowego WAPRO ERP, tak aby użytkownicy programów WAPRO Mag czy WAPRO Fakturka mogli korzystać z pełnych możliwości swoich aplikacji, w pełni zautomatyzowanej obsługi, gwarantującej możliwie niskie koszty obsługi. Od niedawna, biura mogą uruchomić dla swoich klientów wymienione wyżej usługi. Natomiast firmy poszukujące dopiero takich biur mogą skorzystać z wyszukiwarki na naszym portalu.

Wracając do głównego tematu, omawiane usługi powinny zaspokoić zarówno rosnące wymagania biur rachunkowych jak i Państwa, ich klientów. Jednak wykorzystać w pełni oferowaną funkcjonalność poza uruchomieniem usług, zarówno klient biura jak i biuro rachunkowe będą musiały nieznacznie zmienić system obiegu dokumentów i księgowania.

Male i średnie firmy coraz częściej wymagają automatycznej obsługi wszystkich technicznych operacji, czyli między innymi wymiany danych oraz e-dokumentów z księgowością, tak aby nie tracić czasu na mnemotechniczne czynności, a wygospodarować więcej czasu na pracę merytoryczną. Coraz częściej wymagają również dostępu do aktualnej, przetworzonej informacji potrzebnej w procesie zarządzania firmą jak np. informacja o osiąganych na bieżąco przychodach, wynikach, rentowności na poszczególnych działalnościach (nie tylko na sprzedaży towarów handlowych), ponoszonych kosztach, naliczonych podatkach, nierozliczonych rozrachunkach. Kompletna informacja finansowa dostępna jest wyłącznie w programach finansowo – księgowych. Sumuje się w nich informacja ze wszystkich źródeł, w skrajnym przypadku np. z kilku oddziałów, filii, sklepów, sklepu internetowego WAPRO B2C oraz ogólne koszty.

Uruchomione usługi spełniają powyższe wymagania. Nasze programy finansowo – księgowe mogą być tak skonfigurowane, że proces dekretacji odbywa się również automatycznie, wobec tego nawet duża ilość zaimportowanych dokumentów pobieranych z dużą częstotliwością (np. kilka razy na godzinę) może być po chwili automatycznie zaksięgowana a efekt może być natychmiast widoczny w Portalu informacyjnym.

Na zakończenie przedstawiamy w postaci listy podstawowe korzyści dla firm, które skorzystają z omawianych usług na przykładzie firm korzystających z WAPRO Mag zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości:

 • oszczędność czasu związana z bezobsługową wysyłką danych do biura rachunkowego;
 • oszczędność czasu związana z przekazywaniem oryginalnych dokumentów do biura rachunkowego dla firm, które wykonywały to kilkakrotnie w okresie rozliczeniowym. Wysyłając kopie elektroniczne tych dokumentów jako załączników do eksportowanych danych, tradycyjne dokumenty wystarczy wysłać jeden raz;
 • oszczędność czasu wynikająca z możliwości ograniczenia kontaktów z biurem, ponieważ ważne informacje dostępne są w Portalu informacyjnym, natychmiast po zaksięgowaniu dokumentów w biurze jak np.:
  • stan nierozliczonych rozrachunków wraz szczegółami transakcji;
  • bieżąca analiza kosztów, przychodów;
  • planowane przepływy finansowe;
  • kwoty naliczonych zaliczek na podatek;
  • natychmiastowy dostęp do naliczonych deklaracji podatkowych;
  • możliwy dostęp do dynamicznie naliczanych wyników, analiz rentowności i innych wskaźników;
 • elastyczny dostęp, dla osób upoważnionych, do wszystkich podsumowanych, odpowiednio danych z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie (zależy od umowy z biurem) poprzez przeglądarkę internetową.
 • możliwość ciągłego monitorowania stanu firmy z dokładnością do każdego miejsca postawania przychodów i kosztów (zależy od uzgodnionego z biurem analitycznego rozbudowania planu kont)
 • możliwość natychmiastowego reagowania na zaobserwowane, niekorzystne zjawiska np. nierozliczona ważna płatność czy nadmierny wzrost kosztów, co nie jest możliwe przy przekazywaniu okresowym do księgowości np. raz w miesiącu. Zestawienia i raporty wykonane z takich danych są przydatne, ale jednak są już nieaktualne.
 • natychmiast po naliczeniu w biurze podatków tj. deklaracji podatkowych lub zaliczek na podatki, dostęp do informacji o naliczonych kwotach, możliwość pobrania bezpośrednio z biura naliczonej deklaracji podatkowej w formacie PDF bez konieczności dzwonienia i dowiadywania się osobiście lub oczekiwania na taką informację. Naliczone deklaracje, natychmiast po zatwierdzeniu w biurze mogą być pobrane w Portalu informacyjnym;
 • wymuszone uporządkowanie obiegu dokumentów może spowodować oszczędność czasu wynikającą z operowania w działalności operacyjnej z łatwo dostępnych dla wszystkich kopii elektronicznych dokumentów znajdujących się e-Archiwum (Moduł Zarządzania Biurem) zamiast posługiwania się operacyjnie tradycyjnymi dokumentami, które nie zawsze znajdują się tam gdzie się spodziewamy.
 • Oszczędność czasu i papieru wynikająca z braku konieczności wykonywania kserokopii dokumentów przekazywanych do biura, raz wykonana elektroniczna kopia podłączona jako załącznik do rejestrowanego dokumentu zostanie zapisana w e-Archiwum, skąd zostanie wysłana automatycznie do biura, ale dalej pozostanie dostępna;

W kolejnych wersjach planujemy rozbudować istniejącą wersję o możliwość pobierania poprzez Panel informacyjny dokumentów z e-Archiwum biura (z Modułu Zarządzania Dokumentami), o nowe raporty i zestawienia lub funkcjonalności, których będzie Państwo potrzebować. Planujemy również rozbudować Portal informacyjny o moduł kadrowo – płacowy.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: