Category Menedżer Radzi

Od 1 lipca 2011 roku rozszerzenie katalogu towarów, w transakcjach krajowych, objętych zasadą naliczania VAT przez nabywców. Po raz kolejny mam przyjemność poinformować, że oferowane przez nas aplikacje błyskawicznie nadążają za licznymi zmianami w przepisach, ogłaszanymi przez ustawodawcę..

Po raz kolejny mam przyjemność poinformować, że oferowane przez nas aplikacje błyskawicznie nadążają za licznymi zmianami w przepisach, ogłaszanymi przez ustawodawcę.

W kwietniu br., w artykule „ Zmiany w WAPRO Mag dla Windows wersja 7.60.6. Rozliczenie zakupu złomu od 1 kwietnia 2011r.” informowałem o modyfikacjach w programie WAPRO Mag związanych z wprowadzonymi od 1 kwietnia 2011 roku zmianami w przepisach VAT dotyczących, w określonych prawem przypadkach, przeniesienia obowiązku naliczenia podatku VAT na nabywcę, w krajowych transakcjach obrotu złomem. Od 1 lipca 2011 roku katalog towarów objętych tą samą zasadą rozliczenia podatku VAT został rozszerzony o kolejne pozycje – i już jesteśmy na to gotowi. Zgodnie z nowym załącznikiem nr 11 „Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług” katalog ten obecnie obejmuje następujące pozycje:

  • PKWiU ex 24.10.14.0 - Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali – wyłącznie wlewki lub gęsi zwykle ze stali wysokostopowej, otrzymywane przez przetopienie i odlanie drobniutkich odpadów lub złomu
  • PKWiU ex 24.45.30.0 - Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych
  • PKWiU 38.11.51.0 - Odpady szklane
  • PKWiU 38.11.54.0 - Pozostałe odpady gumowe
  • PKWiU 38.11.55.0 - Odpady z tworzyw sztucznych
  • PKWiU 38.11.58.0 - Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal
  • PKWiU 38.12.27 - Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne
  • PKWiU ex 38.32.29.0 - Surowce wtórne z pozostałych metali – wyłącznie odpady i złom

Dla klientów posiadających aktualną wersję programu WAPRO Mag istotny jest fakt, iż aplikacja jest przygotowana do zmian wprowadzonych przez ustawodawcę a obsługa funkcjonalności szczegółowo opisana w artykule znajdującym się w sekcji Meneger Radzi, na naszej WITRYNIE INTERNETOWEJ.

Autor:

avatarPiotr Jeżewski

SZEF DZIAŁU PRODUKCJI SYSTEMÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH WAPRO ERP


Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: