Category Menedżer Radzi

Na urządzeniach PDA ankiety dostępne są w dwóch miejscach - przypisane do pracownika możemy wywołać z Menu -> Ankiety użytkownika.

Ankiety przypisane do kontrahenta wykonujemy z karty kontrahenta dostępnej podczas wizyty.

Lista ankiet zawiera informację o nazwie, statusie wykonania oraz okresie obowiązywania.

Podczas edycji ankiety, dokonujemy wyboru lub zaznaczenia odpowiedz na ekranie urządzenia. Odpowiedzi opisowe dodajemy w polach oznaczonych symbolem tekstu „T”. Rozpoczęcie opisu wymaga oznaczenia pola tekstowego rysikiem i uaktywnienie klawiatury.

Gotową ankietę zapisujemy. Podczas najbliższej replikacji trafi ona do Konsoli zarządzającej.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: