Informujemy iż z końcem kwietnia 2015 roku zakończymy wsparcie dla Microsoft SQL Server 2005. W związku z opublikowaniem w kwietniu 2014 roku Microsoft SQL Server 2014. Wersja ta wprowadza wiele nowych funkcji pozwalających przyspieszyć działanie systemów opartych o bazę danych jak również zwiększyć ich bezpieczeństwo.

Zachęcamy do przejścia na nowszą wersję SQL Server, wspierane aktualnie będą następujące wersje Microsoft SQL Server:

  • Microsoft SQL Server 2008R2
  • Microsoft SQL Server 2012
  • Microsoft SQL Server 2014

Przypominamy jednocześnie, że jeśli użytkownik posiada w bazie danych struktury różnych programów np. WAPRO Mag i WAPRO Kaper powinien przed zmianą serwera bazy danych dokonać aktualizacji struktur nieużywanych programów.

Dla przykładu, w bazie danych posiadamy struktury WAPRO Mag w wersji 8.00.0 oraz WAPRO Kaper w wersji 7.40.0.

Przed zmianą serwera bazy danych zalecamy wykonanie aktualizacji struktur programu WAPRO Kaper do wersji najnowszej na starym serwerze aby uniknąć w przyszłości problemów z kompatybilnością różnych wersji SQL Server. Struktury programu powinny być zaktualizowane pomimo tego, że użytkownik nie pracuje na programie WAPRO Kaper - aktualizacja taka nie niesie za sobą dodatkowych kosztów.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: