Category Menedżer Radzi

W ostatnich dniach pojawiło się kilka pytań, związanych z funkcjonowaniem końcowych faktur zaliczkowych, wystawianych dla transakcji okresu przejściowego, w nowej wersji programu. Zgłaszane przez Państwa problemy dotyczyły głownie transakcji, w których zgodnie z umowami podpisanymi z odbiorcami, ciężar podwyżki stawki podatku VAT powinien ponosić odbiorca a program wystawia faktury w taki sposób, że ciężar ponosi sprzedawca.

 

W ostatnich dniach pojawiło się kilka pytań, związanych z funkcjonowaniem końcowych faktur zaliczkowych, wystawianych dla transakcji okresu przejściowego, w nowej wersji programu. Skłoniło mnie to do napisania tego krótkiego artykułu.

Zgłaszane przez Państwa problemy dotyczyły głownie transakcji, w których zgodnie z umowami podpisanymi z odbiorcami, ciężar podwyżki stawki podatku VAT powinien ponosić odbiorca a program wystawia faktury w taki sposób, że ciężar ponosi sprzedawca.

Program rzeczywiście, domyślnie zakłada, że ciężar podwyżki podatku VAT pozostaje po stronie sprzedawcy i nalicza końcowa fakturę zaliczkową w nowych warunkach podatkowych, zachowując stałą wartość brutto transakcji. W przypadkach podwyższenia stawek VAT w roku 2011 w stosunku do stawek roku 2010 skutkuje to zmniejszeniem wartości netto na fakturze końcowej, tym samym zmniejszając zysk sprzedawcy.

Jednak takie działanie programu jest tylko propozycją i nie ma żadnych przeciwskazań, aby nie zmienić tych domyślnie naliczonych kwot netto czy brutto w pozycjach końcowej faktury zaliczkowej na inne, po takich zmianach faktura zostanie ponownie przeliczona i zarejestrowana w systemie.

Reasumując, końcowa faktura zaliczkowa w WAPRO Mag umożliwia naliczenie końcowego rozliczenia z odbiorcą zarówno przy zachowaniu stałości wartości netto transakcji (efekt zmiany stawek VAT przeniesiony na odbiorcę), jaki i stałości wartości brutto transakcji (efekt zmiany stawek podatku VAT przeniesiony na sprzedającego).

Ze względu na duże zmiany, jakie zaszły w module faktur zaliczkowych w wersji 7.60.4 w stosunku do wersji 7.60.0 i 7.60.2, poniżej opiszę aktualne możliwości końcowej faktury zaliczkowej wystawionej w okresie przejściowym. Podsumowując, obecnie można wystawiać końcowe faktury zaliczkowe w okresie przejściowym dokładnie tak, jak program działał do końca roku 2010.

  1. Końcowa faktura zaliczkowa dopuszcza zmianę domyślnie naliczonych wartości pozycji faktury. Aktualnie omawiamy tą funkcjonalność ze względu na okres przejściowy. Jednak jest ona ważna również w normalnych warunkach. Często zdarza się, że w trakcie realizacji zamówień towarów czy świadczenia usług, okazuje się, że wartość zamówionych towarów czy świadczonych usług w końcowym efekcie, uległa zmianie i trzeba to uwzględnić w końcowym rozliczeniu na fakturze. Końcowa faktura zaliczkowa dopuszcza zmianę wartości specyfikacji faktury pod jednym warunkiem. W przypadku zmniejszenia wartości pozycji faktury, końcowa wartość podatku VAT na końcowej fakturze, w poszczególnych grupach podatkowych nie może być mniejsza niż wartość wcześniej naliczonego podatku VAT w tych grupach na wystawionych już fakturach zaliczkowych w tej transakcji / zamówieniu.
  2. Końcowa faktura zaliczkowa, wystawiona w okresie przejściowym, dopuszcza całkowitą zmianę pierwotnej specyfikacji pod warunkiem, że suma naliczonego podatku VAT w grupach na końcowej fakturze nie będzie mniejsza niż suma naliczonego podatku VAT w odpowiednich grupach na wcześniej wystawionych fakturach zaliczkowych. W praktyce oznacza to, że program kontroluje wyłącznie zgodność rozliczeń podatku VAT. W wersjach 7.60.0 i 7.60.2 możliwości rozliczania końcowych faktur zaliczkowych wystawionych w okresie przejściowym były ograniczone. Obecnie istnieje możliwość usuwania pozycji ze specyfikacji jak i dodawania zupełnie nowych pozycji. W trakcie dodawania takich pozycji asortymentowych do faktury należy, na formatce dodawanej pozycji asortymentowej, zadeklarować stawkę podatku VAT, którą była opodatkowana dana pozycja asortymentowa przed 1 stycznia 2011r., z którą stawką podatku VAT pierwotnej specyfikacji program ma rozliczać tę pozycję asortymentową.

Poniżej przykładowa formatka nowej pozycji do końcowej faktury zaliczkowej z nowym polem o nazwie „Poprzedni kod VAT”.

Autor:

avatarPiotr Jeżewski

SZEF DZIAŁU PRODUKCJI SYSTEMÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH WAPRO ERP


Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: