Poniżej przedstawiamy kolejne kroki jakie należy wykonać, aby wprowadzić w programie Wapro Kaper rozliczenie kosztów eksploatacji samochodu leasingowego na starych zasadach.

UWAGA

Aby poniższe kroki były możliwe do wykonania należy wprowadzić samochód do kartoteki samochodów. W Sposobie wykorzystania wskazujemy opcję Osobowy do działalności gospodarczej i innych celów.

1. W Księdze Przychodów i Rozchodów (1) dodaję nowy dokument księgowy (2) uzupełniając podstawowe informacje (3). Po wpisaniu danych kontrahenta, wpisaniu stawki VAT oraz kwot klikam na przycisk „Zaawansowane” (4).

2. Następnie wybieram samochód (5) i zaznaczam, aby zapis został umieszczony bezpośrednio w księdze (6) po czym zatwierdzam (7).

 

UWAGA

Program podpowiada 75% kosztów podatkowych – na chwilę obecną nie ma możliwości zmiany tej wartości. Odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone w przyszłości.

3. Po powrocie do okna dokumentu księgowego pojawia się nowa zakładka Pozycje VAT (8) w której znajdują się dwa zapisy – jeden z całkowitym odliczeniem, a drugi bez odliczenia (9). W podsumowaniu program pokazuje kwotę do PIT (10), która uwzględnia 75% koszty uzyskania przychodu

 

4. W koszty muszę zaliczyć 100% wartości netto i 50% wartości VAT – na załączonym przykładzie będzie to kwota 223 zł.

5. Podświetlam zapis „Bez odliczenia pojazdy” (11) po czym wybieram „Popraw” (12).

 

6. W oknie edycji zapisu w Rejestrze VAT (13) przepisuję wartość brutto wykazaną w VAT do kwoty do podatku dochodowego (14) po czym zapisuję zmiany (15).

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: