Category Menedżer Radzi

Wielkimi krokami zbliża się moment objęcia mikroprzedsiębiorstw obowiązkiem comiesięcznego raportowania ewidencji VAT w formie JPK, który obecnie dotyczy wszystkich pozostałych przedsiębiorstw. Termin złożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego za styczeń 2018, który trzeba będzie przesłać wraz z deklaracją VAT również obowiązkowo w wersji elektronicznej, upłynie 25 lutego. Jest to więc ostateczna data przed którą mikroprzedsiębiorcy będą musieli wyposażyć się w oprogramowanie pozwalające na poprawne generowanie i przesyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Obejmując obowiązkiem elektronicznego raportowania ewidencji VAT najmniejsze firmy fiskus uzyska 100% kontroli nad transakcjami pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Urzędnicy będą mogli wykrywać przykładowo puste faktury, dzięki czemu będzie można wyeliminować ten sposób wyłudzania VAT-u a w większej skali zmniejszyć liczbę przestępstw polegających na tzw. karuzeli VAT. Oczywiście, wdrożenie stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego oznacza dodatkowe obowiązki dla przedsiębiorców i związane jest z obawami przed popełnieniem błędu w ewidencji, z drugiej jednak strony pozwala na sprawniejsze kontakty z urzędami a w dalszej perspektywie na wyeliminowanie i ograniczenie nieuczciwej konkurencji oraz szarej strefy.

Bez oprogramowania ani rusz

Oprócz samego obowiązku przesyłania JPK_VAT (ewidencji VAT), w 2018 mikroprzedsiębiorstwom (ale także małym i średnim firmom) dojdzie jeszcze jeden obowiązek: gromadzenie informacji w pozostałych 6 strukturach JPK. Są to:

  • wyciąg bankowy - JPK_WB
  • magazyn - JPK_MAG
  • faktura VAT - JPK_FA
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) - JPK_PKPIR
  • ewidencja przychodów (ryczałt) - JPK_EWP

Informacje zawarte w ww. strukturach JPK trzeba będzie przesyłać na żądanie organów podatkowych począwszy od 1. lipca 2018. Należy podkreślić, że bez wdrożenia oprogramowania pozwalającego obsłużyć wszystkie struktury JPK nie będzie możliwe sprostanie wymogowi elektronicznej kontroli na żądanie. Brak możliwości przesłania pełnych struktur JPK na żądanie będzie traktowane na równi z odmową udostępnienia danych organom podatkowym, za co grozić będą dotkliwe kary finansowe i pełna kontrola przedsiębiorstwa, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Z tego względu przedsiębiorcy powinni się upewnić, że ich oprogramowanie zostanie dostosowane również do wymogów pozostałych 6 struktur JPK a nie tylko JPK_VAT - w przeciwnym razie będą musieli przejść na inny program.

WAPRO ERP gotowy na zmiany

Oprogramowanie WAPRO ERP od dawna umożliwia przesyłanie JPK_VAT dzięki bezpłatnemu modułowi WAPRO JPK udostępnianemu użytkownikom programów WAPRO Mag,
WAPRO Fakir oraz WAPRO Kaper. Posiadacze aktualnej wersji oprogramowania WAPRO cieszą się również gwarancją bezpłatnej aktualizacji do września 2018, również w przypadku aktualizacji spowodowanych zmianami w prawie, w tym także odnośnie JPK. W związku z tym decydując się na zakup oprogramowania WAPRO masz pewność, że pozwoli Ci ono nie tylko rozwiązać kwestię raportowania ewidencji VAT w postaci JPK_VAT, ale także umożliwi generowanie pozostałych 6 struktur JPK: JPK_WB, JPK_MAG, JPK_FA, JPK_PKPIR i JPK_EWP.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: