Category Menedżer Radzi

Artykuł opisuje efektywny sposób na zarządzanie sprzedażą towarów objętych akcyza i zwolnionych z akcyzy dla różnych typów klientów.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MF użytkownik do ceny wyrobów węglowych powinien doliczać akcyzę lub nie w zależności od przeznaczenia wyrobu węglowego.

Aby zautomatyzować ten proces użytkownik ma do dyspozycji wbudowane mechanizmy proponowania cen sprzedaży. W pierwszej kolejności powinniśmy zdefiniować rubryki cenowe. Rubryki cenowe użytkownik może zdefiniować w menu Kartoteki | Powiązane z asortymentem | Rubryki cenowe.

Dla przykładu możemy założyć, rubryki o nazwie „Detaliczna z akcyzą” oraz „Detaliczna bez akcyzy” a następnie kolejno przypisać je jako preferowane dla utworzonych grup cenowych.

Odpowiednie grupy cenowe kontrahentów można utworzyć w menu Kartoteki | Powiązane z kontrahentami | Grupy cenowe kontrahentów dla przykładu mogą być to grupy „Kontrahenci z akcyzą” oraz „Kontrahenci zwolnieni z akcyzy”. Użytkownik może wprowadzać do tych grup kontrahentów zgodnie z ustawieniem znacznika w edycji kontrahenta na zakładce Dane handlowe o nazwie „Zwolniony z akcyzy” .

Aby cena była automatycznie proponowana w zależności od tego czy akcyza ma być doliczona czy nie należy w edycji grupy cenowej na zakładce „Cennik dla grupy” ustawić odpowiednią cenę preferowaną. Przedstawiono to na rysunku poniżej.

Ostatni etap to podanie dla wybranych wyrobów węglowych odpowiednie ceny w poszczególnych rubrykach cenowych. W przykładzie posłużymy się towarem z grupy kodu CN 2701, dla którego przewidziano wartość akcyzy w wysokości 30,46 na 1000kg. Zakładając , że cena wyjściowa sprzedaży netto to 600,00 zł powinniśmy wprowadzić do rubryki detalicznej z akcyzą kwotę 630,46 a do rubryki bez akcyzy kwotę 600,00 zł . Przedstawiono to na poniższym rysunku.

Po wprowadzeniu powyższej konfiguracji program podczas tworzenia dokumentu rozchodu dla kontrahenta z grupy cenowej „Kontrahenci z akcyzą” zaproponuje cenę z rubryki detalicznej z akcyzą czyli 630,46 netto natomiast dla kontrahentów z grupy cenowej „Kontrahenci zwolnieni z akcyzy” zaproponuje kwotę 600 netto.

Jeśli w jakimś wyjątkowym przypadku dojdzie to sytuacji kiedy dla wybranego kontrahenta cena powinna być z innej rubryki cenowej lub wprowadzona ręcznie można to zmienić bezpośrednio w dokumencie co przedstawiono na rysunku poniżej - z prezentowanej listy cen użytkownik może wskazać dowolną lub w polu Cena netto formatki dodawanie pozycji dokumentu można wprowadzić cenę ręcznie.

Autor:

avatarKrzysztof Stachyra

SZEF DZIAŁU PRODUKCJI SYSTEMÓW HANDLOWO-MAGAZYNOWYCH I ANALITYCZNYCH ASSECO WAPRO ERP


Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: