Category FAQ
WAPRO JPK

Stworzenie pliku JPK

Przed przystąpieniem do wygenerowania pliku JPK należy się upewnić, że baza programu WAPRO JPK oraz bazy programów, na podstawie których będzie tworzony plik (np. WAPRO Fakir, WAPRO Kaper) są umieszczone na tym samym serwerze MS SQL SERVER. Jeśli nie masz co do tego pewności, skontaktuj się z działem technicznym swojej firmy lub działem pomocy technicznej Asseco WAPRO.

Po umieszczeniu wszystkich baz na tym samym serwerze SQL zaloguj się do programu WAPRO JPK i:
1. Przejdź na zakładkę PRZETWARZANIE.
2. Kliknij przycisk KREATOR IMPORTU:

JP01-006-01

3. Najpierw pojawi się okno z ogólnymi informacjami na temat obsługi programu. Proszę się z nimi zapoznać.

JP01-006-02

4. Po zapoznaniu się z komunikatem proszę kliknąć przycisk NASTĘPNY.
5. W kolejnym oknie zaznaczamy opcję, że zamierzamy dokonać importu danych z innej bazy danych umiejscowionej na serwerze SQL, a następnie wskazujemy tę bazę danych:

JP01-006-03

6. W kolejnym oknie wskazujemy firmę, na podstawie danych której chcemy utworzyć plik JPK:

JP01-006-04

7. Klikamy przycisk NASTĘPNY.
8. W kolejnym oknie wypełniamy rubryki:

JP01-006-05

Numer kontroli to unikalny identyfikator tworzonego przez nas pliku. W miejsce to możemy wpisać dowolny ciąg znaków, który pomoże nam potem zidentyfikować dany zestaw danych.
Data od, data do to zakres dat wyznaczający okres, za który tworzymy Jednolity Plik Kontrolny.
Nazwa – tutaj wybieramy firmę, dla której tworzymy JPK.
Urząd skarbowy – tutaj wybieramy urząd skarbowy, w którym złożymy JPK.

Jak widać, jeśli pominiemy jakąś rubrykę, której wypełnienie jest wymagane, wówczas przy tej rubryce pojawi się żółty znak z wykrzyknikiem.

Po wypełnieniu rubryk u dołu okna wciskamy przycisk DODAJ. Wówczas tabelka w dolnej części okna zostanie uzupełniona wierszem:

JP01-006-06

W powyższej tabeli powinniśmy przede wszystkim wybrać z rozwijanego menu SCHEMAT, czyli rodzaj pliku JPK, który chcemy wygenerować. W tym przypadku wybrałem EWIDENCJA VAT, a zatem zadeklarowałem, że chcę utworzyć plik JPK z rejestru VAT.
9. Kliknij przycisk NASTĘPNY.
10. W kolejnym kroku będziesz mógł zaobserwować postęp w pobieraniu danych z bazy programu źródłowego (WAPRO Fakir, WAPRO Mag, WAPRO Kaper, WAPRO Fakturka):

JP01-006-07

11. Kliknij przycisk NASTĘPNY.
12. Program poinformował Cię o tym, że zakończył operację pobierania danych z programów źródłowych do aplikacji WAPRO JPK:

JP01-006-08

13. Kliknij przycisk ZAKOŃCZ.
14. W głównym oknie programu pojawiła się pozycja będąca wynikiem importu danych:

JP01-006-09

Dane z programów źródłowych zostały przeniesione do bazy programu WAPRO JPK. Teraz, w kolejnych krokach, możmy przygotować na podstawie zaimportowanych danych plik JPK:

15. Na zakładce PRZETWARZANIE kliknij przycisk KREATOR EKSPORTU:

JP01-006-10

16. Pojawi się okno informacyjne:

JP01-006-11

17. Kliknij u dołu przycisk NASTĘPNY.
18. W kolejnym oknie wskaż lokalizację na dysku, w której ma zapisać się plik JPK:

JP01-006-12

Może to być „Pulpit”, „Moje dokumenty” lub dowolny inny folder.
19. W kolejnym oknie zaobserwujesz postęp w tworzeniu pliku JPK. Po ukończeniu procesu (100%) kliknij przycisk NASTĘPNY.
20. W kolejnym oknie obejrzysz raport z tworzenia pliku. Jeśli program WAPRO JPK natrafił na jakieś problemy w czasie tworzenia pliku, wówczas poinformuje Cię o tym.

21. Zapoznaj się z powyższym raportem. Kliknij przycisk NASTĘPNY. Program wyświetli komunikat o tym, że zakończył tworzenie pliku:

JP01-006-14

22. Kliknij przycisk ZAKOŃCZ, aby zamknąć okno kreatora.
23. We wskazanej przez Ciebie lokalizacji powinieneś zobaczyć utworzony plik JPK:

JP01-006-15