Category FAQ
Hosting

Sposób łączenia się do usługi WAPR Online dla systemów Windows XP, Windows Vista.

Logowanie do programów usługi WAPRO Online odbywa się za pomocą dedykowanych plików RDP. Każda aplikacja ma swój dedykowany plik RDP, który może być pobrany ze strony Klienta usługi WAPRO Online. Po zapisani pliku RDP na dysk, należy go uruchomić.
System uruchomi okno logowania, w którym należy wybrać przy pierwszym logowaniu opcję Użyj innego konta i wpisać login otrzymany po zarejestrowaniu usługi.

HS01-003-01