WAPRO JPK

Przesłanie pliku JPK na serwer Ministerstwa Finansów.

W poprzednim rozdziale nauczyłeś się, jak stworzyć Jednolity plik kontrolny. Plik ten możesz wręczyć urzędnikowi na dowolnym nośniku lub w sytuacjach określonych przepisami prawa przesłać bez wezwania na serwer produkcyjny Ministerstwa Finansów.

Aby przesłać plik JPK na serwer Ministerstwa Finansów:

1. Przejdź na zakładkę PRZETWARZANIE i kliknij przycisk WYSYŁANIE XML

JP01-007-01

2. Po chwili pojawi się okno:

JP01-007-02

Licencję na program WAPRO JPK uzyskujemy, a następnie aktywujemy dokładnie w taki sam sposób, jak było to w przypadku programów WAPRO Fakir, WAPRO Kaper czy WAPRO Mag. Aktywacja

JP01-007-03

Wybierz certyfikat i zatwierdź wybór.
4. Po wysłaniu pliku JPK na serwer Ministerstwa Finansów powinien on otrzymać status „wysłany”:

JP01-007-04

5. Po kilku godzinach program powinien pobrać urzędowe potwierdzenie odbioru. Wówczas będziesz mógł wcisnąć przycisk POBIERZ, aby pobrać i wydrukować UPO.