Category FAQ
WAPRO Kaper - Windows, ZUS

Podstawy ubezpieczeń społecznych dla udziałowców, wypełnia się z kontekstu udziałowca w menu "Imię i Nazwisko" -> Podstawy ZUS (standardowe)

Jeśli w trakcie rozliczania ZUS pojawia się komunikat "Wypełni wartości podstaw ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych dla udziałowców"

KW09-002-01

Należy zdefiniować podstawy ZUS dla udziałowców, czyli wejść w kontekst działania udziałowca, a następnie w menu "Imię i Nazwisko (udziałowca) -> Podstawy ZUS (standardowe).

KW09-002-02

Jest to opcja globalna, czyli jeśli podstawy ZUS (standardowe) dodamy dla jednego udziałowca będą one widziane dla innych udziałowców.