Category FAQ
WAPRO Kaper - Windows, Inne

Komunikat "[Microsoft][ODBC SQL ServerDriver][SQL Server] Too many backup devices specified for backup or restore only 64 are allowed" mówi o tym, że próbujemy odtworzyć archiwum bazy danych na serwerze SQL 2000, które wcześniej zostało wykonane na serwerze SQL2005.

KW11-004-01

Komunikat ten oznacza, że użytkownik próbuje odtworzyć archiwum wykonane na SQL-u w wersji 2005 lub nowszej na wersji 2000. Wykonanie tej operacji nie jest możliwe. W tej sytuacji należy odinstalować serwer SQL w wersji 2000, usunąć jego katalog, a następnie zainstalować wersję nie starszą niż ta, na której zostało utworzone archiwum.
W przypadku gdy z serwera SQL korzystają programy innych firm zalecane jest zainstalowanie jego nowej instancji dla aplikacji Asseco Wapro zamiast usuwania istniejącej.
Operacje te powinien wykonać informatyk.