Category FAQ
WAPRO Kaper - Windows, Inne

Komunikat "[Microsoft][ODBC SQL ServerDriver][SQL Server] The media family on device ..." mówi o tym, że próbujemy odtworzyć archiwum pochodzące z serwera SQL2008, na serwerze starszym.

KW11-005-01

Komunikat ten oznacza, że użytkownik próbuje odtworzyć archiwum wykonane na SQL-u w wersji 2008 na 2005. Wykonanie tej operacji nie jest możliwe. W tej sytuacji należy odinstalować serwer SQL w wersji 2005, usunąć jego katalog, a następnie zainstalować wersję nie starszą niż ta, na której zostało utworzone archiwum.
W przypadku gdy z serwera SQL korzystają programy innych firm zalecane jest zainstalowanie jego nowej instancji dla aplikacji Asseco Wapro zamiast usuwania istniejącej.
Operacje te powinien wykonać informatyk.