WAPRO Gang, Wdrożenie i wprowadzenie danych do kartotek

Program WAPRO Gang umożliwia gromadzenie dokumentów związanych z pracownikiem w tzw. „Archiwum dokumentów pracownika”. Aby uzyskać do niego dostęp, należy przejść na zakładkę „Kartoteki”, wybrać „Kartoteka osobowa”, następnie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na osobie u której chcemy wejść w „Archiwum dokumentów pracownika” i z listy która się rozwinie wybieramy „Archiwum dokumentów pracownika”:

GW03-003-01

W oknie, które nam się pojawi możemy dodać własne kategorie dokumentów, np. „Świadectwa pracy”. W tym celu klikamy przycisk „Kategorie”, a następnie „Dodaj” i wpisujemy „Świadectwa pracy”, po czym zatwierdzamy kategorię przyciskiem „Enter”:

GW03-003-02

Następnie klikamy „Zamknij” aby zamknąć okno z kategoriami dokumentów.
Aby teraz dodać np. Świadectwo pracy pracownika z poprzedniej firmy, klikamy przycisk „Dodaj” i w nowo otwartym oknie wprowadzamy nazwę dokumentu, np. „Świadectwo pracy 2016”, wybieramy kategorię („Świadectwa pracy”), uzupełniamy datę dodania dokumentu do archiwum pracownika oraz możemy wpisać opis czego dany dokument dotyczy, np. „Świadectwo pracy z firmy Solidna Firma”:

GW03-003-03

Następnie klikamy przycisk „Dopisz” i w nowo otwartym oknie wybieramy plik do dołączenia do archiwum pracownika, ewentualnie dopisujemy jeszcze jakiś opis, a następnie klikamy „Zatwierdź”:

GW03-003-04

Po dodaniu takiego dokumentu możemy ten dokument otworzyć z poziomu programu WAPRO Gang, gdy zajdzie taka potrzeba. W tym celu w oknie jak poniżej należy podświetlić pozycję do wyświetlenia, a następnie należy kliknąć przycisk „Otwórz”:

GW03-003-05