Category FAQ
WAPRO Gang, Transfery do Płatnika

Upewnij się, że masz program w wersji 8.40.4. W tej wersji jest dostępny raport ZUS RPA.

Jeżeli w wersji 8.40.4 nie generuje się ZUS RPA, a są spełnione warunki do złożenia takiego raportu z umów o pracę, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

  1. Uruchom zakładkę Administrator (znacznik przy wyrazie Administrator w zakładce Konfiguracja)
GW12-002-01

2. Przejdź na zakładkę Administrator > kliknij opcję Struktury danych > w kolumnie Nazwa tabeli odnajdź i podświetl pozycję RPA System > kliknij przycisk Struktura na dolnej belce > na wyświetlonym oknie znajdź pole Komponent nr 1 > rozwiń opcje strzałką po prawej stronie i wybierz opcję Nazwisko > zamknij okno przyciskiem Zamknij i wygeneruj deklarację miesięczną ponownie.

GW12-002-02