Category FAQ
WAPRO Kaper - DOS, Płace

Podczas edytowania listy płac pojawia się powyższy komunikat.

W takim przypadku trzeba wykonać wymuszenie konwersji i indeksowania z poziomu głównego menu programu. Jest ono dostępne podczas uruchamiania programu, jeżeli nie zostanie wciśnięty żaden klawisz oraz gdy jest on zamykany.

KD05-001-01