Category FAQ
WAPRO Fakir, Inne

Opis stworzenia kopii bezpieczeństwa (archiwum), bazy danych programu.

W celu wykonania archiwizacji danych należy:
1. Nacisnąć lewym klawiszem myszy na ikonie lupy znajdującej się obok przycisku „Start”.

FW12-002-01
FW12-002-03

3. Uruchomić program „Archiwizator baz danych”
4. Po uruchomieniu programu archiwizującego wskazać (jeśli to konieczne) opcję „Archiwizacja (utworzenie kopii zapasowej)”.
5. W przypadku, gdy użytkownik ma uprawnienia administratora komputera zaznaczyć opcję „Uwierzytelnienie Windows” zaś pola „Login” i „Hasło” pozostawić bez zmian. Jeśli użytkownik nie ma stosownych uprawnień, opcję „Uwierzytelnienie Windows” należy odznaczyć i wypełnić pola „Login” (wstawić słowo „sa”) oraz „Hasło” zgodnie ze stanem faktycznym. Pole „Nazwa serwera” powinno wypełnić się samo, ewentualnie z rozwijanej listy należy wskazać odpowiedni serwer.
6. Po wykonaniu czynności opisanych w punkcie 5. należy kliknąć na przycisk „Połącz z serwerem”.

FW12-002-04

7. Jeśli podane parametry będą prawidłowe i archiwizator zdoła połączyć się z serwerem SQL, powinno pojawić się okno, gdzie należy wskazać bazę danych, która będzie archiwizowana.

FW12-002-05

8. Zaznaczyć (zalecane) opcję „Stosuj kompresją ZIP” – jej użycie zmniejsza rozmiar pliku z archiwum.
9. Wskazać, jeśli to konieczne miejsce, gdzie ma zostać zapisane archiwum. Jest to możliwe po kliknięciu na niebieską ikonę znajdującą się po prawej strony pola ze ścieżką, gdzie ma być zapisywane archiwum.
10. Opcjonalnie, jeśli takie jest życzenie użytkownika, utworzone archiwum może zostać zabezpieczone hasłem. Uwaga, należy zapamiętać hasło, w przeciwnym razie zabezpieczone nim archiwum nie da się odzyskać! Puste pole oznacza brak hasła.
11. Jeśli wszystkie parametry archiwizacji są ustawione w oczekiwany sposób, należy kliknąć na przycisk „Archiwizuj”, aby rozpocząć proces tworzenia archiwum.
12. Pomyślne wykonanie archiwizacji zostanie potwierdzone stosownym komunikatem.

FW12-002-06