Category FAQ
WAPRO Fakir
WAPRO Fakir, Inne

Niniejszy opis zawiera listę najczęściej pojawiających się komunikatów o błędzie, generowanych przez program instalacyjny, i proponowane sposoby zaradzenia

 

1. Problem
Nie masz wystarczających uprawnień do instalacji tego oprogramowania. Zakończ instalację i zaloguj się jako Administrator.
Rozwiązanie
Należy zakończyć instalację i zalogować się jako użytkownik posiadający uprawnienia do instalacji oprogramowania (dotyczy: Windows 2000, NT, XP).

2. Problem
Do prawidłowego działania programu potrzebna jest, co najmniej wersja 5.0 programu Internet Explorer. Proszę zakończyć instalację i zainstalować program. Znajduje się on na płycie instalacyjnej.
Rozwiązanie
Należy zakończyć program instalacyjny, uruchomić instalację programu Internet Explorer znajdującego się na płycie instalacyjnej w katalogu: \Microsoft\IE5PL\IE5Setup.exe . Po zakończeniu instalacji programu Internet Explorer i restarcie komputera należy ponownie uruchomić program instalacyjny.

3. Problem
Na tym komputerze jest zainstalowany serwer baz danych SQL Server 7.0. Program nie będzie współpracował z tą wersją serwera bazy danych.
Rozwiązanie
Po zakończeniu instalacji konieczny będzie upgrade z SQL Server 7.0 do SQL Server 2000 (zob. stosowny rozdział w instrukcji obsługi programu).

4. Problem
Problem ze źródłem danych.
Rozwiązanie
Sprawdzić czy w napędzie CD–ROM znajduje się właściwa płyta i czy nie jest zabrudzona i porysowana.

5. Problem
Nie można zainstalować programu SQL Server. Problem ze źródłem danych.
Rozwiązanie
Sprawdzić czy w napędzie CD–ROM znajduje się właściwa płyta i czy nie jest zabrudzona i porysowana.