Category FAQ
Rozwiązania problemów

W przypadku pojawienia się komunikatu „Invalid Record Declaration ...”, np. „Kartoteka angaży” lub „Umowy okresowe”, proszę zalogować się do programu WAPRO Gang użytkownikiem z uprawnieniami administratora programu WAPRO Gang.

Następnie na zakładce „Konfiguracja” zaznaczamy opcję „Administrator”.

Przechodzimy na zakładkę „Administrator” i wybieramy „Struktury danych”.

Odszukujemy „Kartoteka angaży” (lub „Umowy okresowe” w zależności od otrzymanego komunikatu), podświetlamy pozycję i klikamy na klawiaturze F5 (lub przycisk „Struktura” w programie), po czym nowo otwarte okno zamykamy.

Problem zostanie rozwiązany.