Category FAQ
WAPRO Mag, Ogólne
Instrukcja instalacji SQL Serwer 2014. Jeśli instalujemy nowy SQL na nowym komputerze zaznaczamy instalowanie nowej instancji MW01-35-1

Powinno pojawić się okno informujące nas o zainicjowaniu instalacji

MW01-35-2

Akceptujemy licencję, nie ma potrzeby zaznaczać wysyłania błędów do Microsoftu.

MW01-35-3

W oknie „Feature Selection” wybieramy składniki wymagane do instalacji serwera , klikamy „Next”

MW01-35-4

Ustawiamy opcję instalowania nowej instancji – domyślnie nazywa się SQLExpress proponuję zmienić nazwę na SQLEXPRESS2014, opcjonalnie ustawiamy opcje domyślnej instancji, czyli opcja „Default instance”

MW01-35-5

W oknie „Server Configuration” dla usługi „Server Database Engine” klikamy <>

MW01-35-6

W nazwę obiektu do wybrania wpisujemy „system” a następnie klikamy ok

MW01-35-7

Sprawdzamy ustawienia Collation, musi być koniecznie ustawione na Polish_CI_AS

MW01-35-8

Ustawiamy tryb logowania do SQL Serwera na Mixed Mode , ustawiamy hasło które musi składać się z alfanumerycznych znaków (litery i przynajmniej jedną cyfrę oraz jedną wielką i jedną małą literę) przykładowo: Wapro3000– będzie to hasło do użytkownika „sa”, oraz przyciskiem „Add Current User” dodajemy użytkownika – siebie, jako administratora SQL.

MW01-35-9

W kolejnym kroku instaluje się SQL.

Linki do instalacji:
SQL2014 Express Powrót do FAQ →