Category FAQ
WAPRO Mag, Ogólne

Instrukcja instalacji SQL Server 2016

Instalator serwera SQL 2016 można pobrać z strony:

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=56840 Instalacja SQL Server 2016

Po otworzeniu pliku instalatora pojawia się ekran powitalny. Wybieramy opcję instalacji „Custom”.

MW01-37-1

Potwierdzamy brak języka polskiego.

MW01-37-2

Wybieramy lokalizację gdzie instalator ma ściągnąć dodatkowe pliki potrzebne do instalacji i potwierdzamy przyciskiem „Install”.

MW01-37-3

Jeśli instalujemy nowy SQL na nowym komputerze zaznaczamy instalowanie nowej instancji.

MW01-37-4

Potwierdzamy kolejne kroki przyciskami „Next”.

MW01-37-5
MW01-37-6

Po pojawieniu się okna z tytułem „Installation Type” sprawdzamy czy wybrana jest opcja „ Perform a new installation of SQL Server 2016” , jeżeli tak to potwierdzamy przyciskiem „Next”.

MW01-37-7

Po zapoznaniu się z licencją akceptujemy ją i przechodzimy dalej.

MW01-37-8

W oknie „Feature Selection” wybieramy składniki wymagane do instalacji serwera, klikamy „Next”.

MW01-37-9

Ustawiamy opcję instalowania nowej instancji. Proponuję wpisać nazwę SQLEXPRESS2016, opcjonalnie ustawiamy opcje domyślnej instancji, czyli opcja „Default instance”.

MW01-37-10

W oknie „Server Configuration” dla usługi „Server Database Engine” klikamy listę i wybieramy opcję „”.

MW01-37-11

W nazwę obiektu do wybrania wpisujemy „system”, a następnie klikamy „OK”.

MW01-37-12

Sprawdzamy ustawienia zakładki „Collation”, musi być koniecznie ustawione na „Polish_CI_AS”.

MW01-37-13.jpg

Ustawiamy tryb logowania do SQL Servera na „Mixed Mode”. Ustawiamy hasło, które musi składać się z alfanumerycznych znaków (przynajmniej jedną cyfrę, jedną wielką i jedną małą literę ) przykładowo: Wapro3000 – będzie to hasło użytkownika „sa”. Przyciskiem „Add Current User” dodajemy użytkownika – siebie, jako administratora SQL.

MW01-37-14.jpg

W kolejnym kroku potwierdzamy ustawienia przyciskiem „Next”.

MW01-37-15

Potwierdzamy warunki przyciskiem „Accept” oraz „Next”

MW01-37-16

W kolejnym kroku instaluje się SQL.