Category FAQ
WAPRO Kaper - DOS, Inne

Instrukcja instalacji programu na nowy rok

Instalacja programu polega na zainstalowaniu programu w nowym katalogu (innym niż katalog zawierający dane poprzedniego roku - dot. instalacji na nowy rok). Czyli: po uruchomieniu instalatora należy zmodyfikować parametry instalacji wpisując w pole "Instalować w katalogu" - nazwę katalogu, który ma być utworzony (np. instalując program na rok 2012 podać katalog: \WFK2012); w pole "Plik startowy" - nazwę pliku, który ma być utworzony do uruchamiania programu (np. wfk2012.bat).

KD10-001-01

Podczas pierwszego uruchomienia programu (po zainstalowaniu w nowym katalogu) wyświetlone zostanie specjalne okno dialogowe w którym musimy wypełnić dane rejestracyjne). Po wypełnieniu danych rejestracyjnych i wygenerowaniu zamówienia na kod aktywacyjny, uruchamiamy ponownie program.
Podczas ponownego uruchomienia programu wyświetlone zostanie specjalne okno dialogowe, w którym możemy wybrać trzy opcje

1) Rejestracja produktu;
2) Podaj ścieżkę;
3) Dalej;

Jeśli posiadają Państwo WF-KaPeRa aktywnego w roku poprzednim to wybieramy opcję podaj ścieżkę i wpisujemy ścieżkę do aktywnego programu wtedy program pobierze aktywność z zaktywowanego programu.
Jeśli nie mamy jeszcze kodu aktywacyjnego wybieramy DALEJ. Pojawia się nowe okno w którym możemy określić czy chcemy utworzyć puste zbiory danych, czy przepisać dane stałe z poprzedniego roku. Po wybraniu opcji "Przepisanie" program wyszuka wszystkie instalacje znajdujące się we wszystkich katalogach dyskowych na wszystkich widocznych dyskach. Wybranie interesującego nas katalogu (w tym przypadku katalogu, w którym istnieją dane z poprzedniego roku)spowoduje wyświetlenie firm znajdujących się w tym katalogu.
Po zaznaczeniu/odznaczeniu firm do skopiowania i naciśnięciu klawisza F10 program dokona przepisania wszystkich danych stałych (dane firmy, kontrahentów, środki trwałe) ze wskazanej instalacji.

Pamiętajmy, iż wszystkie firmy domyślnie, są zaznaczone do przepisania wystarczy wcisnąć klawisz F10, jeśli chcemy przepisać wszystkie firmy.

Na końcu zostaniemy poproszeni o wpisanie roku z którego przepisujemy dane i na który rok dane przepisujemy.